ไฟฟ้าขอบคุณสื่อชมรมฯทุกแขนง ประชาสัมพันธ์กิจการไฟฟ้าเข้าถึงประชาชน

วันที่ 8 มกราคม 2561 นายถนัดกิจ  น่วมอินทร์  ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบปฏิทินประจำปี 2561ขอบคุณสื่อมวลชนให้กับ นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร (ผู้สื่อข่าว เดลินิวส์ จังหวัดกำแพงเพชร) และสื่อมวลชนในสังกัดชมรมฯทุกแขนงในจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์ นโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ทุกสายงานร่วมกันขับเคลื่อน นำพา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สู่องค์กรชั้นนำทันสมัย  บริการอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน นอกจากนี้สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ยังช่วยเป็นสื่อกลางที่รวดเร็วเข้าถึงประชาชน ประชาสัมพันธ์ เหตุขัดข้องไฟฟ้า จากปัญหาภัยธรรมชาติ ต้นไม้ล้ม เสาไฟฟ้าโค่น ให้ประชาชนได้เข้าใจ  และประสัมพันธ์ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ใช้งานในอนาคต การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องประหยัด อีกทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างส่งเสริมและสนับสนุนใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมความพร้อมรองรับพลังงานทดแทนที่เพิ่มขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น //พิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร