นักธุรกิจองค์กรเอกชน เข้าคารวะขอพรผู้ว่าฯ

ชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรนำโดยนายรังสรรค์ สบายเมืองประธานชมรมโรงสีข้าวนายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพรประธานสภาอุตสาหกรรม นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมโรงสีข้าวฯและสภาอุตสาหกรรมฯ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับซื้อข้าวส่งออกไปยังต่างประเทศได้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบกระเช้าสุขภาพจากหน่วยงานทั้งสอง พร้อมทั้งได้อวยพรปีใหม่ ตามธรรมเนียมประเพณีไทย เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ จึงได้ขอศีลขอพรท่าน ให้เกิดความเป็นสวัสดิมงคลแก่ครอบครัวเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2561นอกจากนี้คณะของชมรมโรงสีข้าวและสภาอุตสาหกรรมได้เดินทางมอบกระเช้า ขอพรปีใหม่นายพิจิตร วัฒนศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และพล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ก่อนที่จะเดินทางไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 10 แห่ง เป็นการขอพรและลึกถึงคุณงามความดีและไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน ที่ได้ร่วมงานกันมาตลอด 1 ปี ที่ผ่านมาและเริ่มปีใหม่สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจให้กับจังหวัดกำแพงเพชรในปีใหม่นี้ต่อไป