บ.เฉาก๊วยชากังราว ทำบุญปีใหม่ เสริมสิริมงคล

บ.เฉาก๊วยชากังราว ทำบุญปีใหม่ เสริมสิริมงคล มอบของขวัญรางวัล เป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานลูกจ้าง

บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด โดย ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ เจ้าของบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด และ อาจารย์เสนอ เพชรพลาย อดีตผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ที่ภายในบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด พร้อมนิมนต์ พระธรรมภาณณพิลาสเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร   เจ้าอาวาสวัดคูยางพระอารามหลวง  พระครูวชิรปัญญากร เจ้าอาวาสวัดบ่อสามแสน พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สามเณร  มารับบิณฑบาต  จากพนักงานลูกจ้างที่มาต้องแถวนำข้าวสารอาหารแห้ง

นอกจากนี้ พระธรรมภาณณพิลาสเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้พรปีใหม่กับชาวบริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลคุณงามความดีของเราทุกคน จงรวมพลังส่งผลให้เราทุกคนนั้นเป็นคนดีมีความสุข พอใจในสิ่งที่เรามี ยินดีในสิ่งที่เราได้ ไม่เป็นคนใจอ่อน ไม่ท้อแท้ ไม่แพ้ง่าย ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น  เป็นคนมีจิตใจ ที่มั่นคง แนวแน่ แก้ไข ในสิ่งผิด มองอุปสรรค เป็นเพียงสิ่งกีดขวาง ที่มีไว้ให้ข้ามเท่านั้น มีจิตใจมุ่งมั่น รู้ตื่นเบิกบาน ทำพูดคิดการงาน ด้วยสติปัญญา พยายามศึกษา ปฏิบัติขัดใจ ให้รู้จักรู้แจ้ง รู้ตามความเป็นจริง หยุดใจนิ่งผ่องใส ปล่อยวางละเว้นได้ จิตใจก็จะเป็นสุขสงบเย็น มองเห็นทางออก ที่เป็นทางเอกได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ความสุขสมหวัง ต้องมีตลอดปีไปแน่นอนหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์แล้ว ทางบริษัทได้สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานลูกจ้างของบริษัทด้วยการจัดกิจกรรมวันปีใหม่ หลังจากทำงานหนักมากันทั้งปี และยังเป็นการเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ในการทำงานต่อไป มีกิจกรรมเล่นเกมส์แจกของขวัญรางวัล และสร้องคอทองคำ เป็นที่สนุกสนาน

สำหรับ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 141/3 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงงานผลิต เฉาก๊วย สินค้าโอทอป ทีจำหน่ายไปยังทั่วประเทศ ที่จำหน่ายดีที่สุดและเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่รู้จักกันไปทั่วประเทศเคล็ดลับไปสู่ความสำเร็จของ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เริ่มจากวันปีใหม่ ที่เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ได้มองเห็น คำพรปีใหม่ ติดอยู่ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีใจความว่า”ยึดหลักคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม คำพรปีใหม่ที่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช ประทานไว้ ว่าเป็นคนที่ คิดดี พูดดี ทำดี ยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความเป็นอยู่ที่พอประมาณ ไม่ฟุ่มเฟือย มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทานมังสวิรัติ  ช่วยเหลือผู้ยากไร้ สนับสนุนการศึกษา การแพทย์พยาบาล บำรุงพุทธศาสนา หลังประสบความสำเร็จธุรกิจค้าขาย เฉาก๊วยชากังราว ได้ทำบุญแล้วหลายร้อยล้านบาท สวัสดีปีใหม่ 2561