มอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร

  1. วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุบรรณ อันทะสา นายก อบต.วังทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบลวังทอง เข้าร่วมโครงการมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560 ณ บ้าน นสงสาวยุพิน สินโสภา เลขที่ 73 หมู่ที่ 18 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชรโดยมี นายธวัชชัย สีสุวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งมี นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยนางสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ได้มอบบ้าน เครื่องอุปโภคบริโภค และผ้าห่มกันหนาว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย เกตุพันธ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร นายเกษม ตาสหรี ท้องถิ่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร สำนักงาน ปภ. จังหวัดกำแพงเพชร และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้//ข่าวภาพ /อบต.วังทอง