เด็กพิเศษ ได้เฮ..กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำกำแพงเพชร ร่วมด้วย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ. และ นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร โดย นายสมจิตร ประดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ฯลฯให้การต้อนรับกิจกรรมในงาน อาทิเช่น การอ่านสาสน์วันเด็กของนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  การจัดแสดงของเด็ก, การจับฉลากมอบของขวัญรางวัล, การจัดเลี้ยงอาหาร และการจัดการแข่งขันกีฬา รวมถึงการมอบเกียรติบัตรแก่หนูน้อยคนเก่งทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางสังคมและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ร่วมกันดูแลพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัยอย่างถูกต้องเหมาะสม//ข่าวข้างจวน