เตรียมงานแล้ว งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาด

วันที่ มกราคม 2561 นายธัชชัยสี สุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางสุชาดา สีสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีภาคเอกชน นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลตำบลนครชุม สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร หน้าส่วนราชการทุกส่วน อาจารย์รุ่งธรรม ศรีวรรธนะสิน ร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการ จัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ขึ้นที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรทั้งที่มีเรื่องเพื่อพิจารณา และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช คณะกรรมการฝ่ายพิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา คณะกรรมการฝ่ายขบวนแห่นบพระ-เล่นเพลง คณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงาน คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการแสดงแสงสีเสียง กิจกรรมตักบาตรณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร กิจกรรมเวียนเทียนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร กิจกรรมรำพุทธบูชา ณ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงตำบลนครชุม หมู่บ้านวัฒนธรรม รถรางนำเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมงานกาชาด คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงเวทีกลาง คณะกรรมการฝ่ายจัดจำหน่ายสินค้านิทรรศการและการแสดงผลงานภาครัฐ คณะกรรมการฝ่ายจัดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจรงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดเป็นงานประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นในวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 เป็นประจำทุกปี และเนื่องในปีนี้ พ.ศ.2561 วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 จังหวัดจึงได้กำหนดจัดงานประเพณีระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวงตำบลนครชุม  และบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรรวมทั้งบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อให้การจัดงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกำแพงเพชร และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในจังหวัดกำแพงเพชร ในปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยว่า ต้องการจัดให้ยิ่งใหญ่ชมขบวนแห่ที่สวยงาม มีตลาดย้อนยุค ที่หน้าเวทีกลาง สินค้า OTOP สินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  รางวัลสลากกาชาดในปีนี้ เป็นรางวัลใหญ่เหมือนเดิม รางวัลมัจฉากาชาด แจกรถจักรยานยนต์ อื่นๆอีกมาหมายที่สำคัญผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องความปลอดภัย ให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งให้คณะกรรมการได้ติดตามตรวจสอบ ศิลปินเพลง ที่ก่อให้เกิดความรุนแรง และการก่อเหตุของปัญหาวัยรุ่นให้หมดไปในงานประเพณีของปีนี้ //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร