ผู้ว่าฯประชุม เรื่องป่า..ต้องไม่กระทบชาวบ้านประชาชนยากไร้

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด กำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าหนองคล้า – คลองเรือ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสนามบินพาณิชย์

ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมชี้แจงกับประชาชนเมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา จึงได้สรุปข้อเท็จจริง​ในเบื้องต้น​ นำมาประชุมหารือเพื่อดำเนินการ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยการบูรณาการทุกหน่วยงานในพื้นที่ กำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ทีดินทำกินซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมมาก่อน ฯลฯ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่ประชุมร่วมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จว.กพ., พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ และ พ.อ.พงศธร นิพภยะ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ, นายวัฒนา มังธิสาร ปฎิรูปทีดินจังหวัด และนายธัชชัย โฉมวิไล รกท.เจ้าพนักงานทีดินจังหวัด กพ. พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง // ข่าวข้างจวน