ผู้ว่าฯ อัญเชิญเทพเจ้า8 พระองค์ ประทับแท่นบูชา ศาลเจ้าพ่อกวนอู

วันที่ 28 มกราคม 2561 ผู้สื่อข่าวกำแพงเพชรฮอตนิวส์ kppnews.Net ติดตาม นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานอัญเชิญ เทพเจ้า  8 พระองค์ ขึ้นประทับ ณ แท่นบูชา ชูเปา ซ้ายขวาศาลเจ้าพ่อกวนอูกำแพงเพชร ถนนสายกอตัดใหม่ หลังโรงเรียนวัชรวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นางสุชาดาศรีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร  ,นายมนต์ชัย รุ่งชัย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ประธานบริหารบริษัทในเครือสิงโตทองนายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร ประธานบริหารบริษัทในเครือ ทีเคซีกรุ๊ป ผู้แทนจำหน่าย ศูนย์นิสสัน กําแพงเพชร และรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า นายสุนทร จินดาอินทร์ อดีตวุฒิสมาชิกสภาฯ นางสุขลักษณ์ จินดาอินทร์  นางรัชนี อัสวะสุธีรกุล ประธานบริหารบริษัทในเครือ ธรรมรัตน์คอนกรีต และสามเพชร  จำกัด โดยมี นายอุทัย ศุภกิจเจริญ ประธานคณะกรรมการ ศาลเจ้าพ่อกวนอู พร้อมด้วย อดีตประธานจัดงานศาลเจ้าพ่อกวนอู เจ๊เซียม นางศรารินทร์ เหรียญทอง   นางศิริพร ลี้นะวัฒนา ,นายสุวัฒน์ ตรีบุปผชาติสกุล,นายชัยวัฒน์ เจียรนันทนา,นายธวัชชัย สาลีงาม ,นายวิสุทธิ์ กังวานไกล, พร้อมด้วย คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อกวนอูกำแพงเพชร คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อกวนอู ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เชิญร่าง ประทับทรงเจ้าพ่อกวนอู ทำพิธี อัญเชิญเทพเจ้าทั้ง 8 พระองค์  ประกอบด้วย ซำปอฮุกโจ้ว (พระพุทธเจ้า 3 พระองค์)พระอมิตาภะพุทธเจ้า  พระหัตถ์ทรงดวกบัว พระศากยมุนีพุทธเจ้า    พระหัตถ์ทรงแก้วมณี พระไภษัชยคุรุไวฑูรพุทธเจ้า  พระหัตถ์ทรงมหาเจดีย์ พระสังกัจจายน์ พระแห่งโชคลาภ พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าผู้ปลดเปลื้องทุกข์ภัยแก่มวลมนุษย์ เจ้าแม่ทับทิม เจ้าแม่สวรรค์ เทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คุ้มครองผู้เดินทางทางเรือ เจ้าแม่ธรณี ตี๋บ้อเนี๊ย เจ้าแม่เจี่ย เทพธิดา  ขึ้นประทับณแท่นบูชา โดยมีเจ้าพ่อกวนอูเป็นประธานศาลใหญ่ ให้ประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชรได้สักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่กิจการร้านค้า ให้มีความก้าวหน้ามั่นคงร่ำรวย ปราศจากภยันอันตรายต่างๆ ประกอบด้วย และในช่วงเวลาของ 18 .00 น.วันเดียวกัน จะได้ร่วมรับประทานงานเลี้ยงฉลองพิธีเบิกเนตรอัญเชิญเทพเจ้าทั้ง 8 พระองค์ประทับพระแท่นบูชาภายในศาลเจ้าพ่อกวนอูสำหรับศาลเจ้าพ่อกวนอูกำแพงเพชร หลังโรงเรียนวัชรวิทยา เป็นศาลเจ้าที่เกิดขึ้นมาจากเพิงหลังคามุงแฝก  เป็นศาลเจ้าเล็กๆที่ไหนอดีตบริเวณดังกล่าวนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้ โดยมีคณะกรรมการที่เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน และลูกศิษย์อีกหลายท่าน ที่อยู่ในเมืองกำแพงเพชรได้ร่วมกันทำนุบำรุง จัดงานประเพณีไหว้เจ้าเป็นประจำกันทุกปี จนมีลูกศิษย์ลูกหาแพร่ขยายไปในหลายจังหวัด ที่ให้ความเคารพนับถือศาลเจ้าพ่อกวนอูกำแพงเพชร ที่ได้บนบานศาลกล่าวและแก้ไขรักษาอาการป่วย ซึ่งขณะนั้นมีร่างผ่านประทับทรง เจ้าพ่อกวนอู เป็นศาลเจ้าที่มีชื่อมากที่สุดทางภาคเหนือ ต่อมาศาลเจ้าได้มีการบูรณะก่อสร้าง จากศาลเจ้าเพลิงหลังคามุงแฝก ปัจจุบันศาลเจ้าพ่อกวนอูได้สร้างเป็นศาลเจ้าได้อย่างสำเร็จ และล่าสุดได้สร้างชูเปา ซ้าย ขวาของศาลเจ้า จนมาสู่การอัญเชิญเทพเจ้า 8 พระองค์ขึ้นประทับยังแท่นบูชาในครั้งนี้ //ข่าวข้างจวน//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร