จังหวัดฯเข้ม มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี 

วันที่29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้กำหนดให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นวาระจังหวัด ดำเนินการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีซึ่งเป็นผลมาจากการนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาจากช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์มาถอดบทเรียนวิเคราะห์ประเมินผลการเกิดอุบัติเหตุทั้งจำนวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของประชาชน จากการนำข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์รอบด้านแล้ว มติมีความเห็นว่า เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดกำแพงเพชรมีความจำเป็นต้องมีการดำเนินการตามมาตรการตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น เพื่อรักษาชีวิต ทรัพย์สิน และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ด้วยมาตรการ 4 ห้าม คือ1.ห้ามขับเร็ว 2.ห้ามดื่มแล้วขับ (วัดระดับแอลกอฮอ ที่ 50 มิลลิกรรมเปอร์เซ็นต์) 3.ห้ามโทแล้วขับ 4.ง่วงห้ามขับ  ส่วน 2 ต้อง คือ 1.ขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกนิรภัย  2.ขับรถยนต์ต้องคาดเข็มขัด

อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ นอกจากนั้น ยังมอบนโยบายให้นายอำเภอทุกแห่งประสานงานหอกระจายข่าว เสียงตามสาย วิทยุชุมชน ได้รับสัญญาณการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากทาง สวท.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นแม่ข่ายในการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งในเรื่องนี้ นายวิเชียร  เหล่าเขตกิจ  ผอ.สวท.กำแพงเพชร ได้ขานรับนโยบายโดยมอบให้ฝ่ายข่าวเพิ่มความเข้มข้นในการประชาสัมพันธ์ตามมาตรการเพื่อผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป//ดิเรก  ยคชรัตน์    สวท.กำแพงเพชร  / ข่าว