ไหว้พระบรมธาตุ เพ็ญเดือน 3

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.29 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานฝ่ายฆราวาสพิธี เปิดงานประจำปีไหว้พระบรมธาตุ เพ็ญเดือน 3 ประจำปี 2561 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร โดยมี ​พระเทพวัชราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร(ธ) เป็น​ประธาน​ฝ่าย​สงฆ์​ พร้อมคณะสงฆ์ร่วมพิธีฯ ทั้งนี้  งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 5 วัน 5 คืน เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนสืบทอดและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ฯลฯ ร่วมด้วยนางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร, นาย​ไพโรจน์​ แก้ว​แดง​ และนายพิจิตร​ วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, พ.อ.ประสาน​ แสง​ศิริ​รักษ์​ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ., พ.อ.วีรพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.กอ.รมน.จว.กพ. และนายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัด พร้อม​หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ฯลฯ …โดยนางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, นายชนะนันท์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง //ข่าวข้างจวน