ดร.เสริมวุฒิ พบ ผู้ว่าฯ ถก เสริมวัด เสริมรัฐ เสริมราษฏร์

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร หารือข้อราชการการสร้างคนดีสู่สังคม เสริมวัด เสริมรัฐ เสริมราษฏร์  กับ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ คุณ อมรรัตน์ สุวรรณโรจน์  (บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด) เลขที่ 141/3 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และคณะ ณ ห้องประชุม ผู้ว่าราชการ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรประเด็นการสร้างคนดีสู่สังคม นับเป็นวาระสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องการสร้างคนดี รักษาศีล 5 และการสวดมนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างพื้นฐานของการเป็นคนดีแล้วจึงต่อยอดให้เป็นคนเก่ง สามารถนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ท่ามกลางกระแสของโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันด้วยการแสวงหาและประสานบูรณาการความร่วมมือของประชารัฐ กับภาคเอกชนที่มีเจตจำนงค์สอดคล้องกันครั้งนี้ โดยจะได้ดำเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม ฯลฯ แก่นักเรียนในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป//ข่าวข้างจวน