ซ้อมแผน ผจญเหตุเพลิงใหม้อาคารสูง ศูนย์ราชการฯ

วัน​ที่​ 5 กุมภาพันธ์​ 2561 ตั้งแต่เวลา​ 10.00 น. นาย​ธัช​ชัย​ สี​สุวรรณ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​กำแพงเพชร ประธานการประชุมและซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง (ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร) ณ ห้องประชุม​ศาลากลาง​จังหวัด​กำแพงเพชร​ พร้อมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง การอพยพหนีไฟ การทดสอบความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ ของส่วนราชการที่ มีที่ตั้งในอาคารศาลากลางจังหวัดฯ โดยจำลองสถานการณ์ ที่ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้​ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ของทุกปี เป็นช่วงที่สภาวะอากาศแห้งแล้ง เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ต่างๆ จังหวัด​กำแพงเพชรจึงได้เตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการและประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันรวมถึงช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นอย่างถูกวิธี ลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึั้น โดยมี นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ., ​นายคมกฤษ​ ศิริ​ยุทธ​แสน​ยากร​ โยธาฯ​ จังหวัด​, สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด พร้อมผู้แทนทุกส่วนราชการ​/หน่วยงาน​ที่ตั้ง​ภายใน​ศาลากลาง​จังหวัด​ นายพล เชื้อ​ทหาร​ หัวหน้า​ สนง.ปภ.จังหวัด, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร //ข่าวข้างจวน