Big Cleaning Day เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กำแพงเพชร Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเช้าวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day  และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุพระ อารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์จะทรงเสด็จพระราชดำเนิน ณ จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายพิจิตร  วัฒนศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางสุชาดา  สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร,พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร  พ.ต.อ.สุทัศน์ มณสวัสดิ์​ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้นำชุมชน, ประชาชนจิตอาสาทำความดี, และประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรทุกหมู่เหล่า มีนายองอาจ  สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม กิจกรรม Big Cleaning Day  และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์  เตรียมการรับเสด็จ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด  ปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณวัดพระบรมธาตุ, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร, ถนนโดยรอบวัดพระบรมธาตุ, ถนนโดยรอบเขตเทศบาลนครชุม, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด, บริเวณลานโพธิ์,  สะพานข้ามแม่น้ำปิง, รอบที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร  และสถานที่ทำงานของหน่วยงานตนเอง //พิพัฒน์ จงมีความสุข ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์กำแพงเพชร/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร