ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

แวะเที่ยว ถ่ายภาพมาฝาก วันนี้ไปชม ตำหนักสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ภายในบริเวณ(วัดช้าง) วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร //ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์ Online / www.kppnews.net