อบรมเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว

ห้องประชุมนครชุมโรงแรมเพชร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นางปริษา ปานพรหมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรได้จัด โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรุ่นที่ 1 โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งอุตสาหกรรมและธุรกิจท่องเที่ยว จะมีบทบาทสำคัญในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประเทศ การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกัน เพื่อสร้างความประทับใจแล้วบอกเล่าต่อกันไป เชิญชวนกันมาเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรอีกกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของจังหวัด เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมกับสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ได้อนุมัติงบประมาณกับโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวในจังหวัด ให้มีขีดความสามารถในด้านการให้บริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในวันนี้ ประกอบไปด้วยประชาชนจิตอาสา เข้ามาเป็นอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 100 ท่าน เพื่อนำความรู้ประสบการณ์ ที่มีไปช่วยเหลือดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวและร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร โดยพาะงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงที่จะมาถึงในต้นเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้หลังจากเปิดกิจกรรมแล้ว พ.ต.ท.มิลิน เพียรช่าง รักษาราชการแทนผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ต่อลาภ ตินะมาตร สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 จ.ส.ต.ศราวุฒิ เหลารอด ,ผศ.อนุสิษฎ์  พันกล่ำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเพชร ได้บรรยายการพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว การใช้ภาษาอังกฤษในการบริการด้านการท่องเที่ยว การฝึกแบบตำรวจและยุทธวิธีตำรวจ อบรมกฎระเบียบและหน้าที่ของอาสาสมัคร ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ดีและหลักพื้นฐานสำหรับการบริการที่ดีของอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว การฝึกทักษะการป้องกันตัวและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โครงการนี้อบรมระหว่างวันที่ 8 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561