ทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ฯ ผู้ว่าฯตรวจพื้นที่รับเสด็จ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร) กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และจังหวัดกำแพงเพชรกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ทรงเปิดพระบรมรานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ต.นครชุม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร ในวันนี้ นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการประชุมฯ และตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ พล.อ.ต.พิษณุ ไพบูลย์ นายทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ฯ พร้อมคณะส่วนล่วงหน้า ณ สนามหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ กพ. และวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร ได้ร่วมดำเนินการเพื่อให้การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติต่อไปโดยมีข้าราชการร่วมด้วย พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ.31, นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผบก.ภ.จว.กพ., พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ., นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายก อบจ.กพ., นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศตรีเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง //ข่าวข้างจวน