เสี่ยหรั่งเปิด กีฬาโรงเรียนอนุบาลกำแพงฯ “โกมลมณีเกมส์”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 7.00 น.โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2560 “โกมลมณีเกมส์” ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ขบวนพาเหรดนักกีฬา โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1ได้เคลื่อนขบวนไปตามถนนสายหลัก ซึ่งมีนักเรียนนักกีฬาและครูจำนวนนับพันคน แต่งกายในชุดไทยและชุดสีสันต่างๆ ที่แสดงถึงวิถีไทย ในขบวนยังรณรงค์ในเรื่องของการต่อต้านปัญหายาเสพติด รณรงค์การกำจัดยุงลายปลอดโรคไข้เลือดออก รณรงค์ลดละเลิกอบายมุขสิ่งเสพติดต่างๆ สร้างจิตสำนึกด้วยการรักษาศีล 5 รณรงค์ระวังไวรัสโรต้าต้นเหตุของท้องร่วงอย่างรุนแรง ขบวนแฟนตาซีและขบวนธงสีนักกีฬาต่างๆ ได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่รั้วโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เข้าสู่ลานพิธีเปิดที่บริเวณสนามการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร โกมลมมีเกมส์ครั้งที่ 1 ร่วมด้วย นายสาธิต ตันติสันติสมประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองของนักเรียน และคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร   โดยกล่าวรู้สึกเป็นเกียรติและยินดี ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรประจำปีการศึกษา 2560 จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินอีกครั้ง ที่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ได้ใช้เวลาในการ ออกกำลังกาย สร้างภูมิคุ้มกันในการทางไกลยาเสพติด นอกจากนี้ได้ฝากข้อคิดให้นักกีฬา ได้ตระหนักว่าการแข่งขันกีฬานั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬา และการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนภูมิใจได้ว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว และผลที่จะตามมาก็คือทำให้รู้จักคำว่า น้ำใจนักกีฬา เสร็จแล้วทั้งหมดได้ร่วมกันเคารพธงชาติ และเชิญธงการแข่งขันกีฬาขึ้นสู่ยอดเสา พร้อมชมการแสดงของนักเรียนในพิธีเปิดนายสถาพร ชูอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ประธานคณะกรรมการ จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร “โกมลมณี” เกมส์ประจำปีการศึกษา 2560 ได้กล่าวในนามคณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยขอบคุณที่ได้ร่วมเป็นเกียรติ และจัดงานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 และวันที่ 9 กุมภาพันธ์ มีการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬาประกอบไปด้วย กีฬาฟุตซอล 7 คน,กีฬาวอลเลย์บอล ,กีฬาแชร์บอล ,กีฬาแฮนด์บอล ,กีฬาเปตอง ,กีฬาเทเบิลเทนนิส ,กีฬาวิ่งเปี้ยว ,กีฬาชักคะเย่อ ,กีฬาไทย ,กีฬาเชื่อมความสามัคคีครูนักเรียนผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาทางด้านการจัดการศึกษายกระดับคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนคณะครูนั้น มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้การเรียนของนักเรียน มีการพัฒนาที่สูงขึ้น พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล