นักกีฬาแบด ขอบคุณ อบจ.พัฒนาคุณภาพ โรงยิมแบดมินตัน

เมื่อเวลา 17.00 น ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  สิบเอก ดร.ณรงค์อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นผู้แทนในการรับมอบงบประมาณในการปรับปรุง ห้องน้ำที่พักและห้องพยาบาล ภายในโรงยิมแบดมินตัน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยเป็นการรวมตัวของชมรมแบดมินตันจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ร่วมกันบริจาค ทรัพย์สินและงบประมาณ รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 65,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมมือกันดูแลบำรุงรักษา สถานที่ในการ ฝึกซ้อมออกกำลังกายของกีฬาแบดมินตัน ระหว่างชมรมแบดมินตันและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายวีระ เอื้อนจิตญานนท์ ประธานชมรมแบดมินตันของจังหวัดกำแพงเพชร และคณะเป็นผู้แทนมอบ อย่างไรก็ตาม ในเร็วๆนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จะได้มีการดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงพื้น ยางภายในสนามโรงแบดมินตันเพื่อให้เป็นสนามมาตรฐาน รวมไปถึงห้องน้ำชายและห้องประกอบอื่นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นสถานที่ ในการใช้ฝึกซ้อม และแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถอิิ่นจังหวัดกำแพงเพชร