เจ้าพ่อหลักเมือง ตรุษจีนชาวเมืองกำแพงเพชร

ตรุษจีน “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้” “เทศกาลตรุษจีน” วันสำคัญของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่เป็นเสมือนวันขึ้นปีใหม่ เป็นเทศกาลที่คนจีน ชาวกำแพงเพชร จะนำเครื่องเซ่นไหว้มากราบไหว้ เจ้าพ่อหลักเมือง และศาลเจ้าพ่อเสือ ปึงเถ่ากงม่า ก่อนเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้ เตรียมสถานที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงสถานที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อรองรับประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ที่จะทยอยเดินทางมากันทั้งครอบครัว พร้อมขนของเซ่นไหว้มากันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ มี เนื้อสัตว์สามอย่าง (ซาแซ) ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ (โหงวแซ) เหล้า น้ำชา และกระดาษเงินกระดาษทองผลไม้ ส้ม แอปเปิ้ล สัปประรด ขนมเทียน ขนมเข่ง ซาลาเปา เหล้า พวงมาลัย และกระดาษเงินกระดาษทอง มาที่ศาลเจ้าพ่อลักเมือง เริ่มต้นปีใหม่มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร บริหารจัดการดูแลศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร โดยผู้ปกครองศาลเจ้า และผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้าหลักเมืองกำแพงเพชร โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้บริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ได้รับรางวัลชนะเลิศศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับประเทศประเภท ศาลเจ้าขนาดเล็ก 5 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559 จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ได้รับรางวัลศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นระดับจังหวัด 10 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2559 จากกระทรวงจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกัน