​ผู้ว่าฯเยี่ยมสนามสอบ​ความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง

เมื่อวัน​เสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ​เวลา 12.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการตรวจ​เยี่ยม​สนามสอบ​ความรู้ประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ.2561 ครั้งหลัง และถวายประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษาแด่ พระครูวชิรปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อใช้ในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ณ วัดคูยาง​ (พระอาราม​หลวง)​ ต.ใน​เมือง​ ​อ.เมือง​กำแพงเพชร​  ร่วมด้วยนางศิริพร​ เรือ​ง​วงษ์​ ผอ.สนง.พระ​พุทธศาสนา​จังหวัด​กำแพงเพชร ทั้งนี้​  จังหวัด​กำแพงเพชร​ถือเป็น​นโยบาย​สำคัญ​ในการสร้าง​คนดี รักษาศีล​ 5 ฯลฯ พร้อมสนับสนุน​ส่งเสริม​การเผยแผ่หลักธรรม​คำสอน​ของพระพุทธ​ศาสนา ซึ่ง​ในวัน​ดังกล่าว พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร และ พระ​เทพวชิราภรณ์​ เจ้าคณะ​จังหวัด​กำแพงเพชร​ (ธ) ได้ให้ความเมตตา​เป็น​อย่างดียิ่ง มีจำนวน​พระภิกษุสามเณร​ เข้าสอบ​ประโยค (1-2)​ จำนวน​ 100 รูป, เปรียญ (ป.ธ.3) จำนวน​ 28 รูป และเปรียญ (ป.ธ.4) จำนวน​ 10 รูป รวมทั้งหมด​กว่า 138 รูป โดยจะดำเนิน​การระหว่าง​วันที่​ 10-12 กุมภาพันธ์ 2561 นี้