นายห้างสวัสดิ์ไพบูลย์ ทำบุญ เททองหล่อพระพุทธรูป วัดหินชะโงก

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 วัดหินชะโงก ตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พระประธานในโบสถ์ ประกอบด้วย พระพุทธชินราช พระพุทธเมตตา  และ พระพุทธสิหิงค์  โดยมี พระครูวชิรชัยวัฒน์  เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่ เจ้าคณะอำเภอ จุดธูปเทียน และมี หลวงพ่อพระมหาสมบัติ เจ้าอาวาสวัดหินชะโงกดำเนินการนำประกอบพิธีฝ่ายสงฆ์ โดยมีเจ้าภาพรายใหญ่ได้แก่ คุณสวัสดิ์ – คุณจำรุณ  มุ่งงาม  เจ้าของ สวัสดิ์ไพบูลย์การเกษตรพร้อมครอบครัว  บริจาค 1,200,000 บาท คุณวิชัย  จงพัฒนสมบัติและ คุณลัดดาวรรณ แก้วทองดี บริจาค 100,000 บาท,นายสิงหาญ  มุ่งงาม นายก อบต.โพธิ์ทอง  และครอบครัว 100,000 บาท คุณอเนก บัวแช่ม  500,000 บาท ,คณะลูกศิษย์หลวงพ่อพระมหาสมบัติ 300,000 บาทในงานนี้มี คุณบรรจง  ขุนเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง  คุณมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ ประธานบริษัทในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ปพร้อมภรรยา คุณธัญญา  รุ่งชาญชัย ร่วมพิธีบุญนี้ด้วย โดยเริ่มพิธีหลวงพ่อได้ออกบิณฑบาตให้ญาติโยมได้นำทองคำมาใส่หล่อร่วม มีพุทธศาสนิกชนนำแหวนสร้อยทองคำและเงินมาบริจาคจำนวนมาก ขณะทำพิธีบรรยากาศร่มเย็นโดยพุทศาสนิกชนได้นำสายสินสวมศีรษะเพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองอีกด้วย สำหรับอุโบสถวัดหินชะโงกสร้างใกล้จะเสร็จแล้ว และนำพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ มาประดิษฐานเป็นพระประธาน