ผู้ว่าฯนำชาวพุทธสวดมนต์​ทำวัดเย็นวัดพระบรมธาตุ

วัน​อาทิตย์​ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่​เวลา 18.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธาน​พิธีสวดมนต์​ทำวัดเย็น ณ วัดพระบรมธาตุ​ (พระอาราม​หลวง)​ ต.นคร​ชุม​ อ.เมือง​จ.กำแพงเพชร​  ร่วมด้วยพุทธศาสนิกชนกว่า 400 คนซึ่ง​ผู้ว่าราชการจังหวัด​กำแพงเพชร​ ได้นำกล่าวอาราธนา​ศีล และร่วมสวดมนต์​บทธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร, บทพระ​อภิธรรม​ และบทมหา​จักรพรรดิ​ ทั้งนี้​ เพื่อ​น้อม​ถวา​ยเป็น​พระราช​กุศล​แด่ในหลวง​ รัชกาลที่​ 9 ตลอด​จนการดำเนิน​การดังกล่าว​เป็นวาระสำคัญประการหนึ่ง​ของจัง​หวัด​กำแพงเพชร​ ในการส่งเสริม​การรักษาศีล 5 สวดมนต์​ เพื่อสร้างคนดีมีคุณธรรม​ ฯลฯ พร้อม​ขยายผลไปทุกหมู่บ้าน​/ชุมชน​ สร้าง​สังคม​แห่ง​ความ​สงบสุข​อย่างยั่งยื​น//-ข่าวข้างจวน