ชาวทรายทองวัฒนา ยกฉัตร ถวายพระพุทธรูป

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น.วัดหนองนกชุม หมู่ที่ 12 บ้านศรีสกุณา ต.ทุ่งทราย อ.ทรายทองวัฒนา จ.กำแพงเพชร นายสุรชัย เมฆพัฒน์ นายอำเภอทรายทองวัฒนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประพิธี ยกฉัตรขึ้นประดิษฐานที่หลังคาอุโบสถ และ พิธีถวายพระพุทธรูปไม้ปางไสยาสน์ พร้อมร่วมในพิธีตักบาตรถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระสงฆ์ โดยมีพระครูวชิรคุณพิพัฒน์ เจ้าคณะอำเภอฯเป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ร่วมด้วยพุทธศาสนิกชน พร้อมด้วยผู้ใจบุญที่บริจาคทุนทรัพย์ถวายพระพุทธรูปไม้ปางพุทธไสยาสณ์ จากจังหวัดนครปฐม และผู้ใจบุญ ตลาดท่ามะเขือ อ.คลองขลุง ถวายฉัตรประดิษฐานไว้ที่ยอดหลังคาโบถส์ ภายใต้การติดต่อประสานงานของ นายผัน จันทร์ลา ผู้ใหญ่บ้าน.หมู่ที่ 12 ต.ทุ่งทรายและคณะฯ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้//