รณรงค์ป้องกันไฟป่า รักษาชีวิตสัตว์ ระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม

เตรียมพร้อมรับมือไฟป่า เร่งทำแนวกันไฟ และเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยในครัวเรือน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมซ้อมแผนเจ้าหน้าที่ให้เกิดความชำนาญ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ บริเวณสวนป่า หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่ราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน และตรวจความพร้อมการสาธิตการดับไฟป่า และการสร้างแนวกันไฟ ของชุดปฏิบัติการ ควบคุมไฟป่า ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร ได้บูรณการร่วมกันกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสร้างแนวกันไฟป่าตามเส้นทางที่เกิดไฟไหม้เป็นประจำ เพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าลุกลาม และ ลดปัญหาหมอกควัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงฤดูแล้ง ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ให้เกิดประสิทธิภาพและป้องกันการสูญเสีย การสาธิตการดับไฟป่าในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือพร้อมส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์การดับไฟป่า และการดับไฟภายในอาคารจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่จาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันไฟป่า และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณการร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เผ้าระวังการเกิดไฟป่า และอัคคีภัยในครัวเรือน ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรายงานสถานการณ์หากเกิดขึ้นจะได้แจ้งพิกัดนำเจ้าหน้าที่เข้าไปสนับสนุนการดับไฟป่าได้ทันที พร้อมขอความร่วมมือ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยติดป่า ได้คำนึงถึงความสูญเสียที่เกิดจากการเผาป่า หรือ ความไม่รอบคอบของผู้ใช้เส้นทาง เช่น ทิ้งก้นบุหรี่ เผาวัชพืชของตน และไม่ควบคุม จนลามเข้าไปติดพื้นที่ของป่า ซึ่งจะเกิดไฟป่าลุกลาม ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ป่านานาชนิด รวมถึงเป็นการทำลายระบบนิเวศน์ อีกด้วย//ข่าว สุภา ปชส.กพ.