ผู้ว่าฯ ทหาร เทศบาล กพ. มอบบ้าน เหยื่อไฟไหม้ชุมชนปิ่นดำริห์

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการมอบบ้านให้นายแสวงศรีเมือง บ้านเลขที่ 19 ถนนคูเมืองในชุมชนปิ่นดำริห์  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้เกิดประสบอุบัติเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 21.00 น. ร่วมด้วย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ พ.อ.พงศธร นิพภยะ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชรนายอำเภอเมืองกำแพงเพชร พันเอกธนกฤติ สุขเกิด ผู้บังคับการกรมหทารพรานที่ 35 นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวนายแสวงศรีเมือง ผู้ประสบอัคคีภัย ได้รับความเสียหายจากเหตุอัคคีภัยทั้งหลัง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และกรมทหารพรานที่ 35 ได้จัดส่งกำลังพลชุดช่างเพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 21 วัน จนเป็นที่แล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 130,000 บาทถ้วน ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิต่างๆ และการบริจาคของประชาชน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 170,000 บาทถ้วน