โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ มอบข้าวถุงสิงห์โตทอง 500 ถุง รางวัลมัจฉากาชาด

โรงสีสิงห์โตทองไรซ์ 

มอบ500 ถุง ข้าวถุงสิงห์โตทอง 

เป็นรางวัลมัจฉากาชาดการกุศล

จังหวัดกำแพงเพชร โดย นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แถลงข่าวสื่อมวลชนถึงการจัดงาน ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงาน กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 ที่จะถึงนี้

ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ภาคเช้าจะมีพิธีบวงสรวง อดีตกษัตริยาธิราช ที่วัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และพิธี ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม เวลา 16.00 น. ขบวนแห่ พยุหยาตราจำลองพระยาลิไท และเจ้าเมืองเสด็จนบพระบรมธาตุเจดีย์ และสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ โดยขบวนแห่จะเริ่มต้นจากหน้าลานโพธิ์ ไปยังวัดบรมธาตุ เพื่อที่จะไปประกอบพิธีเปิดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเป็นทางการ ที่บริเวณวัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ตำบลนครชุม มีการแสดงรําพุทธบูชา ถวายพระบรมธาตุเจดีย์ จากกลุ่มแม่บ้าน ที่แต่งกายด้วยชุดขาวจำนวน 3,661 คน ร่วมเวียนเทียน รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในวันมาฆบูชา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

รางวัลสลากกาชาดในปีนี้เป็นรถเก๋งนิสสันอัลเมร่า 1 คันและรถกระบะ Double Cab Mitsubishi 1 คัน

นอกจากนี้ ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ก็จะมีนิทรรศการแสดงผลงานของภาครัฐภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าของดีเมืองกําแพงเพชรสินค้า OTOP สินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) สินค้าราชทัณฑ์ คาราวานสินค้าจากภาคเอกชน การจำหน่ายอาหารพื้นบ้านจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อาหารพื้นบ้านเทศบาลตำบลนครชุม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และตลาดประชารัฐของดี 11 อำเภอ มีกิจกรรมมัจฉากาชาด นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทย เปิดเผยว่าปีนี้มีรางวัลมากมายคุ้มค่าบัตรช้อนมัจฉากาชาดทุกใบ รางวัลมากมายนับพันรายการ รถจักรยานยนต์รางวัลใหญ่ออกคืนละ 1 คันเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า หม้อไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ ของใช้ครัวเรือน รถจักยาน  จุใจนอกจากนี้สำนักงานเหล่ากาชาด  ยังเปิดรับบริจาควันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด”สิ่งของรางวัลจากภาคเอกชนทุกวัน เพื่อนำไปออกร้านกาชาด ในงานงานประเพณีนบพระ เล่นเพลง ล่าสุด นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชรคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คุณธัญญา รุ่งชาญชัย จากโรงสีสิงห์โตทองไรซ์ เจ้าของ ข้าวถุงสิงห์โตทอง หอมนุ่มคุ้มราคา ได้นำข้าวถุงสิงโตทอง 500 ถุงมามอบ พร้อมรถจักรยานอีก 20 คัน มอบให้กาชาด ซึ่งก่อนหน้า ได้มอบรถจักรยานยนต์ 1 คัน ร่วมกับ คุณสรวิชญ์ คุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาภรณ์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมฯ โรงสีธันยบูรณ์สถาพร คลองขลุง

จังหวัดกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์ ถึงพี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยว ที่ได้ทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ ได้เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจ และยังได้ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย คืองานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ให้คงอยู่สืบไป//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร