คึกคัก..ชมรมเดินวิ่งชากังราว จัดเดินวิ่ง อบจ.กำแพงเพชร มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.45 น.ที่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับชมรมเดินวิ่งชากังราว จัดกิจกรรม เดินวิ่ง อบจ.กำแพงเพชร มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11 โดยได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิดใอช่วงเช้าที่ผ่านมามี นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาลสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสมศักดิ์ นาคนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร แขกผู้มีเกียรติชมรมเดินวิ่งชากังราว นักกีฬาชาวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก หลังนักกีฬาที่ปล่อยตัวไปตามเส้นทาง โดยกำหนดการแข่งขันแบ่งเป็นระยะทาง 21.1, 10.5 และ 5 กิโลเมตร ได้วิ่งกลับมาถึงเส้นชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 ด้วยตนเอง กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ทางชมรมเดินวิ่งชากังราว จัดกิจกรรม เดินวิ่ง อบจ.กำแพงเพชร มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 11เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมออกกำลังกายสร้างสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ///ข่าวข้างจวน /ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร / w.w.w.kppnews.net กำแพงเพชรฮ็อตนิวส์ ออนไลน์ / รายงาน