ขนส่งร่วมกับ กปถ.มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ จากงบประมูลทะเบียนสวย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 14.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการตามโครงการ  Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคนปีที่ 2 ณ ห้องไพลิน โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการตามโครงการ Happiness for all พร้อมสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนสีที่ 2 เพื่อให้กับประชาชนได้รับ และส่งมอบความสุขให้กับผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน(กปถ.) เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชาชนทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้รถใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำคัญคือ ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุน มีความสุขกับการเป็นเจ้าของเลขมงคล เลขที่ถูกใจ และมีความสุขที่ได้ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่น ได้ส่งตามความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้เกิดขึ้นกับทุกคน การจัดกิจกรรม Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้กับทุกคนปีที่ 2 ในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่ดีซึ่งกรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้สนับสนุนงบประมาณจัดสรร ให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศดำเนินการ สำหรับจังหวัดกำแพงเพชรได้รับการจัดสรรจำนวน 16 ราย 7 อุปกรณ์จำนวน 23 ชิ้นได้แก่ ขาเทียมระดับข้อเข่า  1 รายขาเทียมระดับเหนือเข่า 4 รายขาเทียมระดับใต้เข่า 4 รายรถนั่งไฟฟ้า 1 ราย รถนั่งธรรมดา 1 รายเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 6 รายเตียงนอนแบบธรรมดาเพื่อที่นอนรวม 1 ราย ร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผวจ.กำแพงเพชร  พ.อ.ประสาน  แสงศิริรักษ์ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร และ พ.อ.พงศธร นิพภยะ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร จ.ส.ต. สานนท์ วรพันธ์  รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางลัดดาโพธิ์ตุ้ย  ผอ.คปภจังหวัดกำแพงเพชร, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัย//ภาพ จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา สี่ทิศ / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร