พ่อถนอม เดชศรี “สร้างวิหารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 20 ล้าน ถวายวัดพระบรมธาตุ

พ่อถนอม เดชศรี “สร้างวิหารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 20 ล้าน ถวายวัดพระบรมธาตุ

Read more

โรงเรียน อบจ. มอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียน 155 คน  ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียน อบจ. มอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียน 155 คน  ประจำปีการศึกษา 2560

Read more

ตำบลลานดอกไม้ตกขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

ตำบลลานดอกไม้ตกขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

Read more

เทศบาลขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ปรับทุกข์ผูกมิตร ชุมชนอยู่ดีมีสุข

เทศบาลขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ปรับทุกข์ผูกมิตร ชุมชนอยู่ดีมีสุข

Read more

ทม.จัดระเบียบความเรียบร้อยและการจราจรในเมือง

ทม.จัดระเบียบความเรียบร้อยและการจราจรในเมือง

Read more

กองการศึกษาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

กองการศึกษาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ร.ร.สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

Read more

รายงานความก้าวหน้าล่าสุด การก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ 

รายงานความก้าวหน้าล่าสุด การก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ 

Read more

แม่บ้านมหาดไทยกำแพงฯ ร่วม สมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ลำพูน

แม่บ้านมหาดไทยกำแพงฯ ร่วม สมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ลำพูน

Read more

ชาวบ้านได้ เฮ..สภา อบจ.ผ่านงบสะสม 125 ล้าน ตามมติ รมต.แก้ไขถนนพัง แหล่งน้ำบริโภคการเกษตร

ชาวบ้านได้ เฮ..สภา อบจ.ผ่านงบสะสม 125 ล้าน ตามมติ รมต.แก้ไขถนนพัง แหล่งน้ำบริโภคการเกษตร

Read more

แถลงข่าวทำบุญวันเพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด 61

แถลงข่าวทำบุญวันเพ็ญเดือน 3 วันมาฆบูชา ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด 61

Read more