ท้องถิ่นประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ท้องถิ่นเสียงทอง”

ประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่ 6 ของวันที่ 6 มีนาคม 2561  และงานก็จะดำเนินไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 เป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระดับรากหญ้า ให้เกิดความคึกคักนอกจากภายในงานจะมีกิจกรรมมัจฉากาชาดซึ่งมีของรางวัลต่างๆ มากมายเป็นรางวัลที่จะช่วยการกุศลไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งสลากกาชาดที่เป็นรางวัลใหญ่รถกระบะ Double Cap Mitsubishi 1 คัน และ เก๋งนิสสันอัลเมร่าอีก 1 คันนอกจากนี้ที่เวทีกลาง ซึ่งเป็นเวทีการจัดแสดงกิจกรรมพื้นบ้าน เป็นเวทีกลางให้ 11 อำเภอได้นำภูมิปัญญาพื้นบ้าน หรือการแสดงต่างๆ มาประชันกัน และเมื่อคืนวันที่ 6 ที่ผ่านมา ที่เวทีกลางแห่งนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่งชื่อว่า “ท้องถิ่นเสียงทอง”โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะจัดการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมทั้งหางเครื่อง นักร้อง มาร่วมสนุกกับกิจกรรม ประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาดประจำปีของจังหวัดกำแพงเพชร ต้องขออนุญาตเอ่ยรายนามผู้มีเกียรติ ในพิธีเปิด นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านธัชชัย สีสุวรรณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านพิจิตร วัฒนศักดิ์ ท่านไพโรจน์ แก้วแดง ทั้งสองท่าน ท่านปรีชา ฤกษ์หร่ายรักษา การ นายก  อบจ. ท่านธวัชชัย ชัยเกตุพันธ์ ปลัดจังหวัดฯ ท่านชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ท่านมนต์ชัยรุ่งชาญชัยประธานสภาอุตสาหกรรม ท่านสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร อดีตประธานสภาอุตสาหกรรม โดยมี ท่านไอศูรย์ บดีรัฐท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมและได้งานนี้ยังได้รับเกียรติจากกรรมการตัดสินกิตติมศักดิ์ โดย ท่านมันทนา กันสิทธิ์วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน คุณธัญญา รุ่งชาญชัย คุณธัญวลัย ธันยบูรณ์สถาพร คุณคุณานนท์ ทองงิ้ว ครูโอ๋ ครูโอ๋ แห่งแดนซ์เธียเตอร์ ส่วนการแข่งขันก็แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบไปด้วยประเภทนักร้อง ประเภทหางเครื่อง ซึ่งรางวัลการประกวดประเภทนักร้องก็จะมีรางวัลให้ 4 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจท้องถิ่น ซึ่งประเภททางเครื่องก็มอบให้ 4 รางวัลเช่นเดียวกัน การประกวดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็เข้มข้น ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชรต ได้เตรียมทีมพร้อมโชว์กันอย่างเต็มที่ซึ่งแต่ละโชว์ ก็สามารถเรียกเสียงปรบมือ และความหนักใจให้กับคณะกรรมการตัดสินถึงความสามารถและความสวยงามและและการแสดง ของแต่ละท้องถิ่นที่เรียกว่าจัดกันเต็มเลยทีเดียว จากทั้งหมด 13 ทีมที่ ส่งเข้าประกวดแข่งขันกันในครั้งนี้ปรากฏว่าผลการตัดสินการประกวดหางเครื่องทีม ที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ ทีมอำเภอคลองลาน และรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมอำเภอลานกระบือ และชนะเลิศอันดับ2 ทีมอำเภอคลองขลุง และขวัญใจท้องถิ่นได้แก่ทีมอำเภอคลองขลุง และผลการตัดสินการประกวดนักร้อง ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ อำเภอลานกระบือ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1อำเภอเมืองกำแพงเพชร และชนะเลิศอันดับ2 ทีมอำเภอขาณุวรลักษบุรี และรางวัลนักร้องขวัญใจท้องถิ่นได้แก่ทีม อบจ.กำแพงเพชร