เดินเที่ยวตลาดอาหาร ย้อนยุค-ย้อนรอย งานนบพระ-เล่นเพลง

ค่ำคืนของวันที่ 8 มีนาคม 2561 และนับเป็นค่ำคืนวันที่ 8 ของงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ที่จัดกิจกรรม 10 วัน 10 คืนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 ในงานก็ยังมี ตลาดอาหารย้อนยุคนครชุม และตลาดย้อนรอยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นคลังอาหาร ประจํางาน หลังจากเดินช็อปปิ้งหรือเดินเที่ยวกันภายในงาน หิวแล้วก็แวะไปที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ก็จะพบกับแหล่งอาหารแบบบ้านๆสำหรับคุณไว้ให้บริการครับ

ค่ำคืนของวันที่ 8 มีนาคม 2561 และนับเป็นค่ำคืนวันที่ 8 ของงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ที่จัดกิจกรรม 10 วัน 10 คืนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 ในงานก็ยังมี ตลาดอาหารย้อนยุคนครชุม และตลาดย้อนรอยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเป็นคลังอาหาร ประจํางาน หลังจากเดินช็อปปิ้งหรือเดินเที่ยวกันภายในงาน หิวแล้วก็แวะไปที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ก็จะพบกับแหล่งอาหารแบบบ้านๆสำหรับคุณไว้ให้บริการครับ