Yec กำแพงฯจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ภาคเหนือครั้งที่ 8

Yec กำแพงเพชร จัดกิจกรรม สานสัมพันธ์ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าไทยภาคเหนือครั้งที่ 8 มี yec จากภาคเหนือ และทั่วประเทศเดินทางโดยรถบัสมา ร่วมกิจกรรมกันที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยกิจกรรมแรกก็ได้เดินทางไปกันที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยมี นายสมเกียรติ มาลาผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์บุญประคอง พิทยาคม) โรงเรียนมีครูอยู่ 12 คน นักเรียน 119 คน ให้การต้อนรับพร้อมกับมอบขงอดีเมืองกำแพงเพชรกระยาสารทกับกล้วยไข่เป็นอาหารว่างคุณปันธิดา ชัยวิสุทธิ์หรรษา ประธาน YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) จังหวัดกำแพงเพชร  กล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ ว่าเป็นการสังสรรค์เพื่อสานสัมพันธ์ภาคเหนือ 11 จังหวัด ซึ่งครั้งนี้มีความพิเศษ ที่มี Yec เดินทางมาจากทั่วประเทศ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกคนได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมกับน้องน้อง มามอบสิ่งของส่งเสริมการศึกษาของเด็กนักเรียน รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนเทศบาล 3 ในวันนี้ นอกจากคณะของ yec ที่ได้นำสิ่งของมอบให้กับทางโรงเรียน ยังมีโต๊ะนั่งปูนอีก 2 ชุด เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนและนอกจากนี้ยังใช้เวลาจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับเด็กนักเรียนได้เล่นเกมส์แจกของรางวัลกันเป็นที่สนุกสนาน ซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้ นอกจากจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดีๆ กับทางโรงเรียนแล้ว ยังไม่มีโอกาสร่วมสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับเด็กนักเรียนที่ได้มีโอกาสพบเจอผู้คนต่างถิ่นนอกโรงเรียน ที่มาเยี่ยมเยียน ซึ่งจะเป็นความทรงจำดีดี ของการเป็นผู้ให้ กับเด็กนักเรียนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เป็นกำลังของครอบครัวของจังหวัดกำแพงเพชรและของชาติต่อไป หลังจากเสร็จสิ้นจากกิจกรรมภายในโรงเรียนแล้วกลุ่ม yec ก็ได้เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศมุ่งหน้าไปกันที่วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อกราบนมัสการองค์พระบรมธาตุเจดียาราม เมื่อเดินทางไปถึงต่างก็แต่งชุดไทยประยุกต์จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธ และองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นอกจากนี้คณะ yec อยากได้รับฟังการบรรยายจากมัคคุเทศก์ ถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมา ขององค์พระบรมธาตุ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตระกูลพระโป้ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ องค์พระบรมธาตุเจดียารามมาจนถึงปัจจุบันกว่า 600 ปี ซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของคณะ yec ที่ได้มาพบเจอและกราบ องค์พระบรมธาตุขนาดใหญ่ หลังจากใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงทั้งหมดก็ได้เดินทางไปต่อกับกิจกรรม งานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ ที่จัดขึ้นที่บริเวณวัดช้างรอบอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรซึ่ งรับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้อีกด้วย สำหรับ YEC (Young Enterpreneur chamber of commerce) เป็นโครงการรวมกลุ่มของนักธุรกิจรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจ ของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เติบโตและมั่นคง, มีส่วนในการสร้างสรรค์สังคมของกำแพงเพชร ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น, และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นรับช่วงต่อในการเป็นกรรมการหอการค้าจังหวัดในอนาคต โดยผ่านการอบรมเพิ่มทักษะการบริหารธุรกิจ ความเป็นผู้นำ การทำกิจกรรม เชื่อมสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก รวมถึงศึกษาเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้นำองค์กรที่มีชื่อเสียง ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ รวมถึงการศึกษาดูงานในธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้การรวมตัวกันของYEC เป็นรูปแบบของกลุ่มสมาชิกที่ไม่แสวงหาผลกำไร รายได้จากกิจกรรมต่างๆหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร