ผบ.กองพลทหารราบที่ 4 เปิด”รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2561″

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4  เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการ “รวมพลคนกู้ภัย ประจำปี 2561” ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 ร่วมกิจกรรม ดังกล่าว ทั้งนี้  เพื่อสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน สามารถนำไปวางแผน และ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ให้สอดคล้องกับแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ  2558  ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานภาครัฐฝ่ายทหาร ตำรวจ พลเรือน รัฐวิสหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนสมาคม มูลนิธิ อาสาสมัคร องค์การสาธารณกุศล และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบาย สานพลังประชารัฐ โดยภายในงาน มีกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนา การสาธิตและฝึกปฏิบัติ ร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ ภายในที่อับอากาศ ภัยจากอัคคีภัย และภัยทางน้ำ ฯลฯข้าราชร่วมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง และนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผบก.ตร ภ.จว.กพ., นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดฯประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร,พ.อ.ประสาน แสงสิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จ.กพ., นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดฯ, นายอภิชัย อร่ามศรี หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ //ข่าวข้างจวน