รถรางไฟฟ้านำเที่ยวงานนบพระ-เล่นเพลง คนนิยมคนใช้บริการแน่นตลอด 10 วัน

รถรางไฟฟ้านำเที่ยวงานนบพระ-เล่นเพลงได้รับความนิยมคนใช้บริการแน่นตลอด 10 วัน หน่วยงานที่สนับสนุน งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้ดำเนินการไป 10 วัน 10 คืน นอกจากจะส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามแล้ว งานดังกล่าวยังส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักไปอย่างแพร่หลาย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ เกร็ดประวัติของจังหวัดกำแพงเพชร โดยผ่านการสนับสนุนรถรางนำเที่ยว จากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยจัดเจ้าหน้าที่เข้าประจำเวรในแต่ละวัน สลับผลัดเปลี่ยนกันให้บริการนักท่องเที่ยว ตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 20.00 น.ณ จุดให้บริเวณหน้างานวงเวียนต้นโพธิ์ตลอดทั้ง 10 วัน ให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อชมเมืองกำแพงเพชร ในยามเย็นไปจนถึงค่ำคืน โดยมีรถรางนำเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มีให้บริการ 2 คัน อีก 2 คันเป็นรถนำเที่ยวจากอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร โดยรถแต่ละคันทางหน่วยงานหลักทั้ง 4 หน่วยงานก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ เป็นผู้บรรยาย เรื่องราวเรื่องราวในนาการต่างๆเรื่องราวสำคัญต่างๆของจังหวัดกำแพงเพชรที่รถเครื่องผ่านเส้นทางดังกล่าว  ถึงความเป็นมาของแต่ละสถานที่ ที่รถรางวิ่งผ่าน ไม่ว่าจะเป็นถนน ศาสนสถาน ตลอดจน สถานที่สำคัญ ๆ ของเมืองกำแพงเพชร ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยอดีต ได้รับทราบถึงความเป็นมาเป็นไป ที่สถานที่เหล่านั้นถือกำเนิดขึ้น จนมาเป็นเมืองกำแพงเพชรในปัจจุบัน ทั้งนี้การให้บริการรถรางนำเที่ยวในงานประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาดประจำปีจังหวัดกำแพงเพช รได้รับความสนใจจากประชาชน ที่เดินทางมาท่องเที่ยว และใช้บริการรถรางไฟฟ้าในงานประเพณีครั้งนี้กันอย่างคึกคัก