กาชาดช่วยเหลือซับน้ำตาเหยื่อเพลิงไหม้ 2 ราย

วันที่ 12 มีนาคม 2561  นางสุชาดา  สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วย นางสมพิศ  แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ออกให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายนิมล  ศรีแสงทรัพย์  บ้านเลขที่ 541 หมู่ 1 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ผู้ประสบอัคคีภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมด้วยพัดลม ที่นอน หมอน  ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ถุงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากนั้น คณะเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่ออกให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายสมคิด  สารียัง  บ้านเลขที่  59  หมู่ 18  ต.คลองลานพัฒนา  อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ผู้ประสบอัคคีภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมด้วยพัดลม ที่นอน หมอน  ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม ถุงชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน//รอบรั้วกาชาด