มุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล 88 ปี พระครูถาวรวชิรสาร (หลวงพ่อทูล) วัดอินทาราม

เฉาก๊วยชากังราว ทำบุญถวาย มุทิตาจิต อายุวัฒนมงคล 88 ปี พระครูถาวรวชิรสาร (หลวงพ่อทูล ฐานทตฺโต) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม

ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ (คุณแก้ว) อมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด เป็นเจ้าภาพใน พิธีถวายมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล 88 ปี พระครูถาวรวชิรสาร (หลวงพ่อทูล ฐานทตฺโต) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 4 บ้านท่าไม้ ตำบลท่าไม้ อำเภอพานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กว่า 200 คนได้เข้าร่วมในพิธีถวายมุทิตาจิตสักการะทำบุญอายุวัฒนมงคล 88 ปี พระครูถาวรวชิรสาร (หลวงพ่อทูล ฐานทตฺโต) ในพิธีสงฆ์ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ เป็นประธานผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ นอกจากนี้มี อาจารย์เสนอ เพชรพลาย อดีตผู้อำนวยการ กศน.กำแพงเพชร คุณอรุณศิริ เพชรพลาย,  คุณรัตนา   หวังเจริญวงศา,คุณอรสา วัฒนศิริ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย หลังจากเสร็จพิธีแล้วพระครูถาวรวชิรสารหลวง(พ่อทูลฐานทตโต)เจ้าอาวาสวัดอินทาราม ได้กรวดน้ำถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์พร้อมด้วย แขกที่มาร่วมในพิธีและชาวบ้านคณะกรรมการวัดผู้นำท้องถิ่นท้องที่พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าไม้จำนวน 60 ทุน ประวัติวัดอินทาราม ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองแม่ระกา หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย ไปทางทิศตะวันตก ถนนสายพานกระต่าย -วังประจบ 15 กิโลเมตร ประวัติวัดอินทารามตั้งขึ้นเมื่อใดไม่มีใครทราบได้ ทราบเพียงว่าสร้างทีหลังวัดบ้านเก่า หรือวัดสว่างอารมณ์ ที่ได้รับการอนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2347 ได้รับการประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 15 มีนาคมพุทธศักราช 2351 ได้รับพระราชวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 19 เมษายนพุทธศักราช 2355 จากการบอกเล่าของท่านผู้สูงอายุต่อต่อกันมาว่ามี “หลวงพ่อแก้ว”เป็นเจ้าอาวาส มีนายจันทร์ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดเป็นจำนวน 14 ไร่ ประชาชนได้ช่วยกันสร้างกุฏิขึ้น 2 หลัง มุงด้วยหญ้าคาฝาปรือ ครั้นต่อมาหลวงพ่อแก้วท่านได้มรณภาพชาวบ้านจึงได้นิมนต์”หลวงพ่อผาน”ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปต่อมาจนท่านมรณภาพ จากนั้นวัดอินทารามก็ขาดเจ้าอาวาสเป็นเวลานาน จนกระทั่งวันหนึ่ง “หลวงพ่ออิน”จาริกธุดงค์มาพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้นิมนต์ท่านมาจำพรรษาอยู่ที่วัดอินทาราม ต่อมาได้สร้างกุฏิขึ้น 2 หลัง เป็นแบบทรงไทยโบราณขึ้น 1 หลัง หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผา ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างวิหารขึ้น 1 หลังจนกระทั่งท่านได้มรณภาพ จึงขาดเจ้าอาวาสระยะหนึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2479 คณะสงฆ์ได้แต่งตั้ง”เจ้าคณะหมวดปุยจิตตวณโณ” นักธรรมชั้นเอก มาเป็นเจ้าอาวาสวัดอินทารามในปี พ.ศ 2482ได้ก่อตั้งพระเจดีย์แล้วเสร็จในปี 2490 ครั้งต่อมาท่านได้ลาสิกขาบท “พระอธิการฟื้น”รองเจ้าอาวาสได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมา ได้ชักชวนชาวบ้านสร้างฝาผนังวิหาร เพื่อป้องกันการโจรกรรมพระพุทธรูปในวิหาร และได้ลาสิกขาในปีพ.ศ.2497 จากนั้นตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลงอีกครั้ง จนถึงปี พ.ศ 2517 พระอธิการทูล ถาวรวชิรสาร (หลวงพ่อทูล ฐานทตฺโต)ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมาจนถึงปัจจุบัน ท่านได้บูรณปฏิสังขรณ์ สิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายในวัด และได้ชักชวนชาวบ้าน ก่อสร้างกุฏิสงฆ์เครื่อง 4 หลัง มนดบใหม่ ศาลาการเปรียญ เมรุ ศาลาธรรมะสังเวช และสิ่งต่างๆ ภายในวัด และชักชวนชมบ้านสร้างอุโบสถขึ้น 1 หลังได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2544 และได้ทำการพิธีผูกพัทธสีมาเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2545

นามเจ้าอาวาสและหัวหน้าคณะสงฆ์

 1. หลวงพ่อแก้ว
 2. หลวงพ่ออิ่มจากคำบอกเล่าท่านเป็นพระอุปัชฌาย์
 3. หลวงพ่อไคร้
 4. ครูบาเปลี่ยน
 5. หลวงพ่อแท่ง
 6. หลวงพ่อวัดพระอาจารย์ของพระวิจิตร พัฒโนดม
 7. เจ้าคณะหมวดปุยจิตตวณโณ”เจ้าคณะหมวดตำบลท่าไม้
 8. เจ้าอธิการฟื้น อินธิญาโณเจ้าคณะหมวดตำบลท่าไม้ วังควง ดำรงตำแหน่ง พ.ศ 2487 ถึง 2499
 9. พระอธิการเปียกดำรงตำแหน่งพ. ศ. 2499 ถึง 2502
 10. หลวงพ่อไม้
 11. หลวงพ่อสมชาย (อาจารย์นา)
 12. อาจารย์ทวี
 13. พระครูถาวรวชิรสาร (หลวงพ่อทูล ฐานทตฺโต) ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปต่อมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับวัดแห่งนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ครอบครัว สุวรรณโรจน์ เจ้าของผลิตภัณฑ์โอทอปเมืองกำแพงเพชร “เฉาก๊วยชากังราว”  ถวายปัจจัยในการดำเนินการก่อสร้างวิหารพระศรีอาริยเมตไตรย นายนายสุรพล วาณิชเสนี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์  อดีต สว. ผู้ร่วมถวายที่ดินเพิ่มเติมให้กับทางวัดอินทารามอีกจำนวน 5 ไร่การทำบุญในครั้งนี้ได้รวบรวมเงินจากการทำบุญเป็นเงินจำนวน 22,763 บาท รวมกับปัจจัยทำบุญที่อยู่ในบัญชี 1,570,000 รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,592,763 บาท //ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร