จนท.จัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ เก็บป้ายโฆษณา ปรับค้าขายนอกจุดผ่อนผัน

บ้านเมืองต้องมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เจ้าบ้านที่ดีเป็นตัวอย่าง ของบ้านเมืองสะอาด ผู้สื่อข่าวได้ไปติดตามความคืบหน้า กรณีเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ โดยงานรักษาความสงบเรียบร้อย ออกตรวจจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เพื่อกวดขัน การติดตั้ง ตากวาง สิ่งกีดขวางบนบาทวิถี และการตั้งวางสินค้า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ รุกล้ำที่สาธารณะ ตามแผนจะจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ โดยประชาสัมพันธ์ บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ออกตรวจการติดตั้งป้าย ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ และเดือนมีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่เทศกิจจะออกตรวจสอบเพื่อติดตามผล เพื่อความปลอดภัย ปลอดสิ่งกีดขวาง ของประชาชนในการสัญจรอย่างสะดวก และให้เป็นไปตามโครงการ “จัดระเบียบทางเท้า ประจำปีงบประมาณ 2561” 
ล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่ 12 มีนาคม 2561  เจ้าหน้าที่ได้ไปดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจราจ รที่ ตลาดสดเทศบาล  ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอ  ดรถ ที่ตลาดต้นโพธิ์ เหตุการณ์ปกติ

เก็บป้ายหมดอายุ ถนนราชดำเนินการ 1 ป้าย เก็บป้ายหมดอายุ  ถนนเทศา 1 การ 1 ป้าย

พบการจำหน่ายสินค้านอกจุดผ่อนผัน 2 ราย ถนนสิริจิตร ดำเนินการปรับ

ร่วมเจ้าหน้าที่กองสาธารสุข ออกจัดระเบียบตลาดต้นโพธิ์ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการจอดรถที่ ตลาดไนท์ฯ

โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เชิญชวนร่วมสร้างกระแสวัฒนธรรมใหม่ สร้างวินัยและรณรงค์ให้คนในชาติร่วมกันรักษาความสะอาด และพัฒนาปรับ ภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเพื่อให้เกิดความสะอาด ความปลอดภัย ปลอดสิ่งกีดขวาง ประชาชนสามารถสัญจรอย่างสะดวกสบาย และยังเป็นการส่งเสริมด้านศักยภาพ การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร และภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานของภาครัฐ ภาคประชาชนและเอกชน งดการติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนป้ายโฆษณาหรือสิ่งใดๆ บริเวณที่สาธารณะ ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 มาตรา 39 ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้งป้าย ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะ โดยมิได้มีหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ตั้งแต่มกราคม 2561 เป็นต้นไป