ประเพณีชนเผ่า “ชาวไทยทรงดำ”ยิ่งใหญ่ คลองขลุงวัดวังน้ำสามัคคี

ไปติดตาม ประเพณีชนเผ่า “ชาวไทยทรงดำ”จัดงานประจำปี ยิ่งใหญ่ ที่คลองขลุงวัดวังน้ำสามัคคี ปีนี้ ผู้ว่าฯเดินทางไปเปิดงานพบปะพี่น้องกว่า 30 ชนเผ่า ส่วน อบจ.สนับสนุนงบประมาณจัดงานเหมือนเช่นทุกปีวันที่ 16 มีนาคม 2561  เวลา 19.00 น.ผู้สื่อข่าว kppnews.net กำแพงเพชรฮ็อตนิวส์ออนไลน์ได้ติดตามบรรยากาศของงานประเพณีไทยทรงดำที่จัดขึ้นภายในบริเวณวัดวังน้ำสามัคคี หมู่ที่ 4 บ้านวังน้ำ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ชาวไทยทรงดำทุกภาคหลายจังหวัดได้เดินทางมาร่วมงานประเพณีนี้กันเป็นประจำทุกปี มีการละเล่นรำเซิ้งของชนเผ่าชาวไทยทรงดำ และก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนายวิเชียร เชื่อมชิต ประธานชมรมไทยดำภาคเหนือ นำชนเผ่าไทยทรงดำ กว่า 30 ชมรม แต่งกายด้วยชุดประจำเผ่า ร่วมกันตั้งขบวนและให้การต้อนรับ นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าฯ นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ  แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดฯ นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร  นาง มันทนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร    นายวิสิษฎ์ สกุลยืนยง นายอำเภอคลองขลุง  นางเบญจมาศ สบายเมือง เลขาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสันติ ทวดเสนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายแสน ผิวละออนายกเทศมนตรีตำบลวังยาง นายมานพ ปัทมาลัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ามะเขือ นายอนันต์ ผลอำนวย นายสนั่น สบายเมือง อดีต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายในงานมีนิทรรศการ เกี่ยวกับชีวิตประเพณี และการละเล่นเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของไทยดำ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและบอร์ดนิทรรศการผลงานของไทยดำ ลาวครั่ง และไทยอีสาน ชมการแสดงของแต่ละชนเผ่าจำนวน 7 ชุด นอกจากนี้ก็ยังมีศูนย์วัฒนธรรมไทดำบ้านวังน้ำ ซึ่งจะเป็นศูนย์เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของชาวไทดำได้ที่นี่ นอกจากการแต่งกายแล้ว มีอาหารพื้นบ้านของชาวไทยทรงดำ ได้รับประทานกัน และการแสดงพื้นบ้านประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยทรงดำ การร่ายรำ ที่ชดช้อยสวยงามของชาวไทยทรงดำ แม้แต่เด็กเล็กก็ร่ายรำกันได้อย่างสวยงาม ตามแบบของวัฒนธรรมดั่งเดิมของชนเผ่านี้จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจังหวัดเดียวทางภาคเหนือตอนล่าง ที่มีชื่อเสียงทางด้านพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชผักผลไม้ได้ทุกชนิด มีสายน้ำปิงไหลผ่านผ่ากลางจังหวัดกำแพงเพชรพื้นที่เกษตรเขียวชอุ่มสองข้างทาง ผู้คนหลายเผ่าหลายภาษาอพยพย้ายถิ่นฐานมาปักหลักอาศัยทำกินอยู่ในพื้นที่อย่างหลากหลาย จนเกิดประเพณีขึ้น เหนือใต้ ไทยอีสานกันตลอดทั้งปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อิทธิพลจากภายนอกจะเข้ามาครอบงำมากขึ้น ทำให้คนรุ่นใหม่ต้องปรับตัวไปตามยุคสมัย แต่ชาวไทยทรงดำรุ่นก่อนๆ ยังคงดำเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและรักษาประเพณีเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะการ  แต่งกายอีกทั้งยังพยายามสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันงดงามสู่ลูกหลานคนรุ่น ใหม่ ไม่ให้ถูกกลืนไปตามกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่ จนหลงลืมรากเหง้าของตนเอง ด้วยเหตุนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงสนับสนุนการจัดงานสืบสานประเพณีไทยทรงดำในครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมสืบสานประเพณีชาวไทยทรงดำ ให้คนชั้นลูกหลานได้รู้จักธรรมเนียม ประเพณีของบรรพบุรุษไม่ให้ลืมเลือน และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป