เจ้าเมืองฯส่งนักกีฬาชิง เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

วันศกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานมอบโอวาทนักกีฬา เจ้าหน้าที่ร่วมการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร(ชากังราว) อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนายนเรศ เตียบฉายพันธุ์ ผอ.สนง.กกท.จังหวัดกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด, และส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ โดยจังหวัดกำแพงเพชรมีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2561 จำนวน 18 ชนิดกีฬา รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 159 คน ในการนี้ยังได้มอบเงินค่าเดินทาง(เบี้ยเลี้ยง)ให้กับนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันด้วยฯลฯ//ข่าวข้างจวน ธ.