มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมอบเงิน สิ่งของพระราชทาน บ้านไฟไหม้

28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร มอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ณ บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 18 ตำบลคลองลานพัฒนา โดยมี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต8 กำแพงเพชร คณะเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายอภิชัย อร่ามศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดกำแพงเพชร นายวิโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร นายสุทธิวิทย์ สายหยุด ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.ไพโรจน์ บุญยะพาส ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองลาน นายบรรจง รุจนยุทธ นายกเทศมนตรีคลองลานพัฒนา นายอดิศักดิ์ ทัศนไพบูลย์ กำนันตำบลคลองลานพัฒนา ร.ท.นิทัศน์ ประพัฒน์โพธิ์ น.ฝกร.กรม ทพ.35 ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองลานพัฒนา ร่วมพิธีมอบโดยพร้อมเพรียงกันโดยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 20.10 น. ได้เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ในพื้นที่ซึ่งเป็นบ้านของ นายสมคิด สารียัง ม.18 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในการนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัด พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน โดยจัดซื้อสิ่งของพระราชทานตามรายการสิ่งของที่กำหนด ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถต่อสู้กับทุกข์ภัยต่างๆ และผ่านพ้นวิกฤติไปได้ ได้จัดซื้อสิ่งของพระราชทาน สำหรับการดำรงชีพเบื้องต้น//อำเภอคลองลาน