นายกกาชาดเยี่ยมให้กำลังใจซับน้ำตาเหยื่อเพลิงไหม้

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 นางสุชาดา สีสุววรณ นายกเหล่ากาชาดฯ/ประธานแม่บ้านมหาดไทยฯ พร้อมด้วย นางสมพิศ แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาดฯ/รองประธานแม่บ้านมหาดไทยฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง ลงพื้นที่ออกให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายสนิท แสงมณี ณ บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 5 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งประสบอัคคีภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เหล่ากาชาดฯ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จำนวน 3,000 บาท พร้อมด้วย ถุงยังชีพ พัดลม ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน (ภาพกิจกรรม: โดยน้องเกด สนง.กพ.)