หัวใจกีฬา นายกธำมรงค์ เดินหน้า ดันวงการกีฬาสู่อาชีพ

ตั้งธง”ฮับกีฬา”
อำเภอนำร่อง
พัฒนาเยาวชน
หวังฝันเป็นจริง
เตรียมแผนและแนวทาง ระดมทุนทั้งภาครัฐและเอกชนสร้างยิมเนเซียม เวทีแสดงออกความสามารถด้านกีฬาของเด็กชายขอบ เพื่อก้าวสู่อาชีพ โดยเมื่อเร็วนี้ นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร พร้อมนายสุวิทย์ สันติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เดินทางไปสำรวจและดูพื้นที่เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กีฬา Sport Hub
นายธำรงค์ จันคง ได้เล่าให้ฟังว่า พื้นที่ดังกล่าว ตนและและทีมงานในหลายส่วนได้วางแผนไว้ว่าหากเป็นไปได้น่าจะเป็นศูนย์กลางด้านกีฬาความบันเทิงและการใช้ชีวิตแบบครบวงจร สำหรับทุกคนในอำเภอลานกระบือ ไม่ว่าจะเป็นทางบกและทางน้ำ ศูนย์กีฬาของอำเภอลานกระบือจะเป็นศูนย์กีฬาชั้นนำระดับอำเภอ ที่มีการวางรูปแบบอย่างผสมผสานและทันสมัยเป็นการร่วมพัฒนาของหลายภาคส่วน มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยผสม ชุมชนก็มีบทบาทที่สำคัญในการเร่งการพัฒนาด้านกีฬาเป็นอย่างดี และ การมีส่วนร่วมช่วยในการยกระดับกีฬาอำเภอ สำหรับสถานที่ตั้งของ Sport Hub อยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของเทศบาลตำบลลานกระบือและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกีฬาอย่างครบวงจรนายธำรง ยังได้กล่าวอีกว่า วันนี้อำเภอลานกระบือ ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพูดคุยวางแผนในเรื่องการการส่งเสริมและพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบ เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแสดงออกทางความสามารถด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องในรูปลักษณะพัฒนาจากวงแหวนรอบนอกสู่ระดับอำเภอ พร้อมมีการต่อยอดเส้นทางให้แก่เด็กได้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและทีมชาติ เพราะที่ผ่านมามีเด็กและเยาวชนของอำเภอลานกระบือจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จเป็นทั้งนักกีฬาเยาวชน นักกีฬาทีมชาติ นักกีฬาอาชีพรวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนระดับชาติก็มี ดังนั้น หากเราได้ร่วมมือกันพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบแล้ว เชื่อว่ากีฬาจะเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ส่วนสิ่งที่ต้องการมากที่สุดขณะนี้เห็นจะได้แก่ การสร้างโรงยิมส์เนเซี่ยมขนาดจุ1000 ที่นั่ง เพื่อใช้ในการพัฒนาและจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ทั้งนี้ คงจะได้จัดทำข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพื่อสร้างฝันของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้เป็นจริงต่อไป//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร