กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันข้าราชการพลเรือนฯ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และอำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นำหัวหน้าส่วนการงานฯพนักงานเทศบาลฯและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ในวัน 2 เมษายน 2561 และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในวันข้าราชการพลเรือนฯ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและด้านหลังวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร