กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

 “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร”
ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2561
ณ ถนนริมปิง (บริเวณถนนคนเดิน) และเกาะกลางแม่น้ำปิง
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

วันที่ 13 – 16 เมษายน 2561 กิจกรรมงาน สงกรานต์กำแพงเพชร “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล 
ยิ่งใหญ่พวงมโหตร”โดย เทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ตั้งแต่เวลา 12.00 น – 21.00 น. พบกับ กิจกรรมจัดทำซุ้ม
อุโมงค์น้ำมนต์จากวัดเกจิชื่อดัง จำนวน ๙ วัด ตกแต่งซุ้มอุโมงค์น้ำ และซุ้มทางเดิน
ด้วยพวงมโหตรพร้อมไฟส่องสว่างสวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิต
และการจำหน่ายอาหารถิ่น จำลองร้านอาหารย้อนยุค จำนวน 30 ร้าน บนพื้นที่
เกาะกลางแม่น้ำปิงกิจกรรมบริเวณหาดทรายจัดทำประติมากรรม (พิธีก่อเจดีย์
ทรายน้ำไหล )
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 (ก่อเจดีย์ทราย ณ วัดบาง)
ตั้งแต่เวลา 15.00 น.-18.00 น. – เชิญชวนร่วมพิธีก่อเจดีย์ทรายเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ณ วัดบาง
– พิธีสวดมนต์เย็นฉลองเจดีย์ทราย ณ วัดบาง
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. พิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561ณ อาคารเอนกประสงค์
โรงเรียนวัดคูยาง โดย นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
ประธานในพิธีเปิดงานฯ
เวลา 14.00 น. ขบวนแห่ชุมชนในเขตเทศบาลข้ามสะพานเกาะกลางแม่น้ำปิง บริเวณจัดกิจกรรมของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)- พิธีก่อเจดีย์ทรายของชุมชนในเขตเทศบาล
เวลา 17.00 น.โดยประมาณ – พิธีเปิดงาน สงกรานต์กำแพงเพชร “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561
เวลา 10.00 น. – 12.00 น.พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์/สรงน้ำพระสงฆ์ จำนวน 3 วัด
(วัดคูยาง วัดบาง และวัดเสด็จ)
เวลา 13.00 น. ตั้งขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุ ณ บริเวณ
ถนนราชดำเนิน ข้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
เยื้องสถานีดับเพลิงต้นโพธิ์)
เวลา 14.00 น. การเคลื่อนขบวนแห่ผ้าห่มพระบรมธาตุและนางสงกรานต์ของเทศบาล
เมืองกำแพงเพชรและชุมชนในเขตเทศบาลฯ ไปรอบเมืองกำแพงเพชร
ไปสิ้นสุด ณ วัดพระบรมธาตุ
เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป – พิธีแห่และห่มผ้าองค์เจดีย์พระบรมธาตุ ตำบลนครชุม จังหวัด
กำแพงเพชร
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561
เวลา 07.19 น. พิธีบวงสรวงศาลพระอิศวร ณ ศาลพระอิศวร โดยเทศบาลเมือง
กำแพงเพชรร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
– เคลื่อนขบวนแห่ นางรำ จากศาลพระอิศวรไปยังศาลหลักเมือง
กำแพงเพชรบริเวณถนนสายใน
เวลา 08.09 น. – พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
– การแสดงมหรสพถวายเจ้าพ่อหลักเมือง
เวลา 10.30 น. พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ๓ วัด (วัดคูยาง/วัดบาง/ วัดเสด็จ) ณ บริเวณเมืองเก่า วัดพระแก้ว
เวลา 15.00 น. การประกวดก่อเจดีย์ทรายน้ำไหลของชุมชนในเขตเทศบาล และการตกแต่งองค์เจดีย์ทรายน้ำไหลทรงประติมากรรมด้วยพวงมโหตรสวยงามโดยท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ณ บริเวณหาดทรายเกาะกลางแม่น้ำปิง
เวลา 17.00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นฉลองเจดีย์ทรายน้ำไหล ณ บริเวณหาดทราย
เกาะกลางแม่น้ำปิง
วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน 2561
เวลา 07.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เช้าฉลองเจดีย์ทรายน้ำไหลพร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณก่อเจดีย์ทราย เกาะกลางแม่น้ำปิง
เวลา 08.30 – 12.00 น.ร่วมกิจกรรม (CSR) ทำความสะอาดบริเวณจัดตั้งซุ้มอุโมงค์น้ำมนต์
(บริเวณถนนคนเดินและบริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง)