ชุดปราบปรามผักตบชวา ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา คลองชลประทานห้วยน้อย

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายธัชชัย  สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางเป็นประธานเปิดกิจกรรม การกำจัดผักตบชวา ของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8 พื้นที่คลองชลประทานห้วยน้อย ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร มีนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันคลองชลประทานห้วยน้อย  หนาแน่นไปด้วยผักตบชวาและวัชพืช ปากคลองกว้าง 50 – 60 เมตร ยาว 1,300 เมตร พื้นที่ 30 ไร่ มีปริมาณผักตบชวาประมาณ 1,500 ตัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการขุดลอก โดยใช้รถขุดตีนตะขาบ ติดตั้งบุ้งกี๊ ขนาดใหญ่ จำนวน 2  คัน, เรืออลูมิเนียมทองแบน ติดตั้งอุปกรณ์จำกัดผักตบชวา จำนวน 2 ลำ, รถบรรทุกเทท้ายจำนวน  3  คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครน จำนวน  1  คัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการ คาดว่าใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 10 วัน แล้วเสร็จ