คณะเหล่ากาชาดฯ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เยี่ยมนักเรียนตกอยู่ในภาวะยากลำบาก

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 พร้อมนางสุชาดา  สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก นักเรียนเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัวที่ทำการรักษาไม่หาย จำนวน 2 ราย คือ 1. เด็กชายณัฐพร แสงคุณ  อายุ 8 ปี 2. เด็กหญิงจิราพร  พุ่มเนตร  อายุ 9 ปี  นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนบ้านหงส์ทอง  คณะเหล่ากาชาดได้ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค บรรเทาทุกข์ ให้กำลังใจต่อครอบครัวต่อสู้ชีวิตต่อไป