จังหวัดเข้มควาดปลอดภัยสงกรานต์ ออกตรวจ จุดบริการประชาชนห้ามหย่อนยาน

วันที่  12 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต..เฉลิมพล จินดารัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.ต.อ.วรชิต จันทร์วงศ์ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร  นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ออกตรวจเยี่ยม  จุดตรวจบริการประชาชน 4 จุด ๆ

จุดที่ 1 ที่ปั๊มปตท.สี่แยกนครชุม

จุดที่ 2 ด่านตรวจทรงธรรม มี นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร  นายธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ต้อนรับ

จุดที่ 3 ด่านตรวจท่ามะเขือ

จุดที่ 4 ด่านตรวจหน้าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ มีนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอภิชัย อร่ามศรี  หัวหน้าป้องกันภัยจังหวัดกำแพงเพชร //จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา/สี่ทิศ/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร