กำแพงเพชร ทำบุญ 3 วัด สรงน้ำพระสงฆ์ แห่ผ้าห่มพระธาตุ

ชาวกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญสรงน้ำพระสงฆ์ แห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุ ภายในวัดบาง เสริมสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. ภายในศาลาการเปรียญวิเชียรคุณ โชติ วัดบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประชาชนชาวเมืองกำแพงเพชรทั้ งเด็กและผู้ใหญ่ต่างเดินทางมายังวัดบาง นำอาหารหวานคาวมาร่วมทำบุญใหญ่กันในประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งถือปฏิบัติกันมาอย่างช้านาน และยังร่วมทำบุญอัฐิให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับโดยมีพระสงฆ์จาก 3 วัดประกอบด้วย วัดคูยางพระอาราม หลวงวัดเสด็จ และวัดบาง ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และถวายผ้าอาบน้ำฝนแก่พระสงฆ์ จากนั้นได้ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์  ร่วมรับศีลรับพรเพื่อเป็นศิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีประชาชนจำนวนหลายร้อยคนมาร่วมในพิธีนี้ นอกจากนี้แล้วยังมีพิธีสรงน้ำพระสงฆ์ ทั้งสามวัด ที่บริเวณหน้าพระใหญ่ซุ้มกอ พระประจำวัดบาง โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรพร้อม  นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นำประชาชนร่วมสรงน้ำพระสงฆ์ทั้งสามวัด โดยต่างพากันนำน้ำอบไทย มาสรงน้ำพระสงฆ์ ซึ่งนั่งเรียงเป็นแถวให้ประชาชนได้สรงน้ำกันถ้วนหน้า ในการสรงน้ำพระที่วัดบางในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนต่าง เปิดเผยว่า ได้พาครอบครัว มาสรงน้ำพระในปีนี้ มีความสุขมากที่ได้ทำบุญอยู่ร่วมกับครอบครัว สำหรับการสรงน้ำพระสงฆ์นี้เป็นประเพณีที่จัดสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่มาสรงน้ำพระ จะอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และหลังจากที่สรงน้ำพระสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน และในวันเดียวกันนี้ ที่ภายในวัดบาง พระสงฆ์ได้สวดเจริญพุทธมนต์ผ้าห่มสีเหลืองทองโดยให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและลงชื่อในผ้าห่ม เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งก็มีประชาชนต่อแถวเรียงคิวกันลงรายชื่อกันจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาจนถึงบ่าย ก่อนที่ร่วมกันจัดขบวนแห่ผ้าสีเหลืองผืนยาว สำหรับห่มองค์เจดีย์พระบรมธาตุ ที่วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยขบวนแห่จะ ตกแต่งประดับ รถยนต์ที่เข้าขบวนให้เข้ากับบรรยากาศสงกรานต์  ขบวนดังกล่าวเคลื่อน เวลา 14.00 น. จากต้นโพธิ์ เส้นทางถนนราชดำเนิน 1 ผ่านตลาดเมืองกำแพงเพชร  เข้าถนนเทศา1 แล้ว ข้ามสะพานแม่น้ำปิง สู่วัดพระบรมธาตุ  ไปห่มองค์พระเจดีย์พระบรมธาตุ  ที่ถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ในช่วงประเพณีวันสงกรานต์