ชาวกำแพงเพชร รักษาประเพณี แห่ผ้าห่ม องค์เจดีย์พระบรมธาตุ

จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดงานเทศกาลเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ Amazing S0ngkran 2018 สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2561 ณ ถนนริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ส่งเสริมการจัดงานในพื้นที่ต่างๆกระจายไปทั่วประเทศ อีกทั้งยังรณรงค์ให้คนไทยได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการได้ใช้เวลากับครอบครัว พร้อมทั้งสร้างกระแสการแต่งกายด้วยชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในแนวคิด กับบ้าน แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทย ที่น่าภาคภูมิใจ โดยกำหนดจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ขึ้นในจังหวัดเมืองรอง 5 จังหวัด ทุกภูมิภาค โดยได้รับความร่วมมืออย่างดี และจังหวัดกำแพงเพชร เป็น 1 ใน 5 พื้นที่ ที่ ททท.ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลากหลายมิติ หนึ่งในมิติที่สำคัญคือการกระจายการจัดงานและขยายโอกาส ของเมืองรองที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชร รวมไปถึงส่งเสริม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไปเมื่อเวลา 16.30 น.ของวันที่ 14 เมษายน 2561 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้สืบสานประเพณีแห่ห่มผ้าองค์พระเจดีย์ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรโดยในช่วงช้าได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์จาก 3 วัด วัดคูยาง วัดเสด็จ และวัดบาง และพิธีสรงน้ำพระสงฆ์ ที่วัดบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร หลังจากนั้นได้ตั้งขบวนเดินเท้า ตกแต่งประดับประดารถยนต์ที่เข้าขบวนให้เข้ากับบรรยากาศสงกรานต์ ชาวชุมชนต่างแต่งกายด้วยชุดไทย ร่วมแห่ห่มผ้าองค์เจดีย์พระบรมธาตุ เป็นพิธีเก่าแก่ที่สืบทอดมาหลายสิบปีของชาวเมืองกำแพงเพชร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายหลักของตัวเมืองกำแพงเพชร ท่ามกลางประชาชนที่เล่นสาดน้ำกันทั้งสองข้างทาง ได้ร่วมสรงน้ำพระและร่วมขบวนแห่ห่มผ้าองค์เจดีย์พระบรมธาตุ ตลอดเส้นทางถนน ราชดำเนิน 1 และถนนเทศา 2 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม กับกิจกรรมสำคัญนี้ ก่อนที่ขบวนจะเดินทางข้ามสะพานแม่น้ำปิง ไปยัง วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรเมื่อขบวนแห่เดินทางถึงวัดพระบรมธาตุชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนครชุม ได้ร่วมกันแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์  วงวงแคน ก็บรรเลงเพลงครึกครื้นให้หญิงชายทั้งวัยหนุ่มสาว และสูงอายุ เต้นตามจังหวะอย่างสนุกสนาน นำขบวนแห่ผ้ากระทำทักษิณาวรรตรอบองค์พระเจดีย์ 3 รอบ เมื่อครบ 3 รอบ มีผู้กล่าวนำถวายผ้าห่มองค์เจดีย์พระบรมธาตุ ประชาชนที่ร่วมอยู่ในพิธีกล่าวตามอย่างสงบ โดยมีพระราชวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเป็นประธานสงฆ์ จากนั้นนำผ้าขึ้นไปห่มองค์พระเจดีย์โดยรอบ เป็นเสร็จพิธีวัดพระบรมธาตุเจดียารามเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยเมื่อ 600 กว่าปีที่แล้วยุคสุโขทัย ตามข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ค้นพบจากหลักศิลาจารึก หลักที่ 3 (จารึกนครชุม) ได้บันทึกไว้ว่า พระยาลิไท แห่งราชวงษ์สุโขทัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และปลูกพระศรีมหาโพธิ์จากลังกา ณ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เมื่อปี พ.ศ. 1900 ที่ผ่านมา