สืบสานประเพณี แห่พระนั่งเกวียน สืบทอดกันมากว่า 300 ปี

ติดตามกับงานประเพณี แห่พระนั่งเกวียน” ซึ่งเป็นประเพณีของชาวอำเภอลานกระบือ บรรยากาศก็คึกคัก เต็มไปด้วยประชาชนร่วมสรงน้ำพระบนเกวียน ที่เคลื่อนขบวนแห่ไปรอบตลาดอำเภอลานกระบือ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากว่า 300 ปีวันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 13 .00 น.ผู้สื่อข่าวได้ไปติดตามประเพณีสงกรานต์ ของชาวอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชรที่ ที่ได้อัญเชิญรูปหล่อหลวงพ่อ และพระพุทธรูปประจำวัด และนิมนต์พระสงฆ์ ขึ้นนั่งบนเกวียน ให้ประชาชนชาวอำเภอลานกระบือได้สรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลกัน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่หรือประเพณีสงกรานต์ อันเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ซึ่งประเพณีแห่พระนั่งเกวียนเป็นประเพณีที่สืบทอดกันติดต่อมากว่า 300 ปี โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ภายในวัดแก้วสุริยฉาย ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ,นายธำรงค์ จันทร์คงนายก เทศมนตรีเทศบาลตำบลลานกระบือ, นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วยพระครูรัตนวัชโรภาส เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ และชาวบ้านที่มาร่วมงานกันจำนวนหลายร้อยคน ได้ประกอบพิธีทางศาสนา และนักเรียนหญิงจากโรงเรียนลานกระบือวิทยา ได้แต่งกายด้วยชุดขาว เข้าสู่พิธีรำถวายเป็นพุทธบูชา ให้ประชาชนได้รับชมและได้ซึมซับประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้ด้วยความศรัทธาสำหรับประเพณีแห่พระด้วยเกวียน ชาวบ้านอัฐเชิญพระพุทธรูป และนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ ขึ้นนั่งประจำบนเกวียนจำนวนหลายเล่มที่เตรียมไว้ หลังจากประพิธีทางศาสนาเสร็จแล้ว ได้เคลื่อนขบวนเกวียนไปตามถนนสายหลักในอำเภอลานกระบือ โดยจะมีชาวบ้านร้องรำกันอย่างสนุกสนาน ส่วนพระภิกษุนั่งพรมน้ำพระพุทธมนต์ตลอดเว้นทาง เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระสงฆ์ที่นั่งมาบนเกวียนในวันสงกรานต์ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์อำเภอลานกระบือ เชื่อว่าประเพณีแห่พระด้วยเกวียนนี้มีมาไม่ต่ำกว่า 300 ปี เพราะมีหลักฐานการสร้างบ้านแปลงเมืองของบรรพบุรุษ ณ บริเวณวัดแก้วสุริย์ฉาย นายธำรงค์ จันคง นายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมตำบลลานกระบือ กล่าวว่า ประเพณีแห่พระด้วยเกวียน เป็นภูมิปัญญาของชาวอำเภอลานกระบือที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน  ซึ่งบ่งบอกถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน โดยใช้ประเพณีเป็นตัวประสาน ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การแห่พระด้วยเกวียน ประเพณีดังกล่าวนี้ มีแห่งเดียวในประเทศไทย คือที่อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร //พิพัฒน์ จงมีความสุข / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร